Ekologie krajiny, ochrana přírody a biodiverzity

Příklady charakteristických zadání:

  • Šetrné hospodářské využívání krajiny, obnova ekologické rovnováhy v krajině
  • Protierozní ochrana na zemědělské, lesní a ostatní půdě s vazbou na optimalizaci splaveninového režimu v povodí
  • Revitalizace a obnova mokřadů, pramenišť a vodního režimu v krajině
  • Revitalizace vodních toků a údolních niv
  • další možnosti dle potřeby klienta

Nabízíme také další služby

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !