O nás

Projektová činnost byla zahájena již v roce 1992 na základě živnostenského oprávnění fyzické osoby. Společnost Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. byla založena v roce 2011 a plně navázala na již prováděnou komplexní činnost v oblasti přípravy a realizace zejména vodohospodářských a lesních staveb na úseku projektové přípravy, inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, a dále na inženýrské činnosti v případě realizace projektů v rámci finančního příspěvku

Národních dotací nebo dotací EU. V průběhu let jsme se podíleli na celé řadě projektů pro fyzické a právnické osoby v oblasti celé České republiky. Dvě desetiletí zkušeností ve stavebnictví a kvalifikace v oboru nám dovoluje si nabídnout Vám ucelené komplexní služby zahrnující pro zákazníka od investičního záměru, navazující projekční přípravu a inženýrskou činnost pro zajištění příslušného povolení stavby, výkonu dohledu nad prováděním stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí s potřebnými doklady zaměřených na oblast staveb vodního hospodářství.

V případě realizace projektů v rámci finančního příspěvku Národních dotací nebo dotací EU si Vám dovolujeme nabídnout administraci projektů, která zahrnuje zajištění nutných podkladů a zpracování žádosti o finanční příspěvek, kontrola dodržování stanovených ukazatelů a provedení závěrečného vyhodnocení projektů realizovaných např. Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Státního fondu životního prostředí apod. Pomoc a orientaci při správném výběru možnosti finančního příspěvku Vám pomůže zvolit optimální řešení podle Vašich požadavků a možností.

Autorizované osoby působící ve firmě jsou garanty profesionálního a zodpovědného přístupu k Vašim záměrům. Samozřejmostí je poskytování všech podpůrných služeb, jako je například odborné poradenství při výběru těch nejvhodnějších technologií. Hlavním cílem naší společnosti je spokojenost zákazníků. Pokud se rozhodnete zvolit spolupráci v jakékoli oblasti s jiným partnerem, budeme Vám rádi nápomocni alespoň radou, pokud o ni požádáte. Jednou z nepsaných zásad naší společnosti je, že doporučíme i konkurenci, pokud jsme přesvědčeni o jejích kvalitách nebo umí něco lépe nežli my.

Těšíme se na Vás a věříme, že oceníte případnou spolupráci s naší společností.

Strategie a principy

Obchodní strategie

Základní strategií společnosti Dlabáček s.r.o. je zajištění obchodní stabilizace na trhu v ČR a EU s cílem rozvinutí výrobních kapacit pro potřeby místního trhu a potřeb společnosti.

Interně se společnost soustředí zejména na kontrolu kvality a efektivity výstupů prací, aby mohla klientům nabídnout stále lepší výstupy za přijatelné ceny. Kvalita je garantována systémem interních dokumentačních komisí, které prověřují klíčové kroky zodpovědného řešitele projektu kontrolním týmem.

Obchodní strategie na českém trhu je zaměřena na nabídku prací Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu Zemědělství, správcům toků, městům, obcím a jejich svazkům, provozovatelům vodovodů a kanalizací, správám chráněných krajinných oblastí, Národním parkům, státnímu pozemkovém úřadu a ostatním uživatelům a správcům vody.

Obchodní principy

Základní obchodní princip vychází z interního dokumentu, který určuje firemní styl a který zavazuje všechny zaměstnance v kterékoliv organizační jednotce skupiny jednat se zákazníkem s veškerou péčí, příjemným jednáním a s nasazením za vyřešení jeho problému.

Společnosti ve skupině staví svoje dobré jméno na referencích od spokojených zákazníků a na udržování kvalitních mezilidských vztahů i v obchodních vztazích.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou vázáni čestným jednáním, cokoliv bylo řečeno, platí jako podepsaný dokument. Přesto jsou všechny smluvní vztahy a dohody v průběhu řešení dokladovány v digitální i listinné formě. Stejné principy jsou očekávány od obchodních partnerů.

Kultura jednání a zodpovědnost k oboustrannému plnění závazků je klíčovým faktorem pro uzavírání krátkodobých i dlouhodobých smluvních vztahů a k vytváření externích pracovních týmů.

Prioritou je nejen aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny a s tím spojené hodnoty, ale
i zachování trvale udržitelného ekonomického potenciálu a užitku krajiny. Naším cílem je dosáhnout takových způsobů řešení, aby vyhovovaly všestranným zájmům.

V našem oboru nabízíme komplexní služby – zejména řešení v širších souvislostech a souhrnné pojetí od strategických studií a koncepcí až po prováděcí dokumentace, inženýrské činnosti a realizace včetně výpomoci se zajištěním finančních prostředků z různých fondů.

Jsme orientováni na dlouhodobou úspěšnost a existenci firmy. Stavíme tedy na solidnosti
a slušné kvalitě naší práce s přiměřenými cenami. K dosažení těchto cílů disponujeme dostatečným technickým vybavením a potřebnými oprávněními i znalostmi a zkušenostmi.

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !