Nakládání s dešťovými a odpadními vodami

Příklady charakteristických zadání:

  • Generely odkanalizování urbanizovaných celků
  • Hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných územích
  • Retence děšťových vod a jejich využití
  • Kanalizace a systémy odvodnění
  • Čistírny odpadních vod
  • další možnosti dle potřeby klienta

Nabízíme také další služby

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !