Vodohospodářské technologické celky

Příklady charakteristických zadání:

  • Generely systémů zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • Vodní zdroje, vrty, odběry podzemní vody
  • Odběry vod z povrchových zdrojů
  • Stavby pro čerpání a transport vody
  • Úpravny pitné vody
  • Vodojemy a další objekty na vodovodní síti
  • Závlahové systémy
  • další možnosti dle potřeby klienta

Nabízíme také další služby

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !