Vodní hospodářství a životní prostředí

Dále je nabídka služeb rozšířena o externí specialisty, vázaných smlouvami o spolupráci se společností v tematických oblastech:

 • architektura a územní plánování
 • dopravní stavby
 • lesní stavby
 • inženýrská geologie a geofyzika
 • hydrogeologie a vodní zdroje

Rozsah nabízených služeb je vždy upraven přiměřeně specifickým podmínkám jednotlivých oblastí a regionů. V plném rozsahu je definován následujícími pracovními etapami:

 • projektový management
 • administrace projektů vázaných na národní dotace nebo ve vazbě na programy financované orgány Evropské unie

 • zpracování projektových dokumentací všech stupňů
 • inženýrská činnost (systém stavebně povolovacího řízení v jednotlivých oblastech )
 • zajištění dodávek technologií
 • zajištění realizace staveb
 • zajištění správy a provozu dokončených vodních staveb

Nabízíme také další služby

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !