Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana

Příklady charakteristických zadání:

 • Komplexní protipovodňová ochrana včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření, hrázové systémy
 • Mosty, opěrné zdi, navazující komunikace
 • Jezy a stupně
 • Rybí přechody všech typů
 • Derivační kanály a náhony
 • Suché retenční nádrže a poldry
 • Malé vodní nádrže – rybníky
 • Účelové vodní nádrže
 • Řízené skládky domovních odpadů a zabezpečení povrchových a podzemních vod před znečištěním
 • Vodohospodářská problematika v územním plánování
 • Komplexní řešení vody v intravilánech měst a obcí
 • další možnosti dle potřeby klienta

Nabízíme také další služby

Máte dotaz ? Kontaktuje nás !